Claudi Casals

Që në ditët e mia studentore, dinamizmi i tregut financiar më tërhoqi vëmendjen. Isha i magjepsur nga mënyra sesi modelet ekonomike ndikuan në vendimet globale dhe se si investimi i zgjuar mund të kishte kaq ndikim. Me kalimin e kohës, ky kuriozitet u shndërrua në një karrierë kushtuar analizave ekonomike. Për vite me radhë, personalisht kam investuar në tregje, duke mësuar të orientoj kompleksitetin e tyre me durim dhe strategji. Kam përjetuar emocionet e rritjeve dhe uljeve të tregut dhe çdo përvojë ka qenë një mësim i vlefshëm që ka pasuruar të kuptuarit tim për botën financiare. Qasja ime ka qenë gjithmonë holistike; Unë mbështetem jo vetëm në teorinë ekonomike, por edhe në vëzhgimin e përpiktë të tendencave aktuale dhe historisë financiare. Përditësimi i vazhdueshëm mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare është thelbësor për mua dhe një pjesë të konsiderueshme të kohës time i kushtoj edukimit të vazhdueshëm dhe analizës së thelluar të tregjeve.