Primi i rrezikut

Në këtë faqe ju mund të ndiqni vlerën e Premium spanjoll i rrezikut minutë pas minute. Vlera e primit tregon rrezikun që tregjet financiare i japin borxhit të një vendi. Sa më e madhe ajo vlerë, aq më e madhe është kostoja e financimit që vendi duhet të paguajë dhe për këtë arsye rreziku juaj i falimentimit është më i madh.

Në rastin e Spanjës, primi i rrezikut llogaritet bazuar në primin e rrezikut gjerman, kështu që një vlerë prej 400 pikësh do të thotë kjo diferenciale Midis primit të rrezikut gjerman dhe spanjoll është 400. Për shembull, nëse i kushton Gjermanisë 1,3% për të financuar veten dhe Spanja ka një diferencë prej 400 atëherë kostoja e financimit në Spanjë është 5,3%. Kjo vlerë merret duke shtuar 130 + 400 = 530 (5,3% si përqindje).

Primi i rrezikut është bërë fatkeqësisht i famshëm në Spanjë si rezultat i krizë e zbritjes sovrane të vitit 2011 që bëri që vlera të rritet në shifra mbi 500 pikë. Në këtë situatë, një vend nuk mund të financojë veten në tregje, kështu që rreziku i parazgjedhjes eshte e madhe