ukupapashwa
FMI

Yintoni i-IMF

Ngokuqinisekileyo ukhe weva nge-IMF ngaxesha lithile, nokuba kumabonakude, kushicilelo, kunomathotholo... Imalunga...

Uloyiko lokunyuka kwamaxabiso kukuqhubela phambili ukuthengwa kunye nokudala uxinzelelo olonyukayo kumaxabiso

Ukuhlaziya

Siqhele ukuva amagama ezoqoqosho afana nokunyuka kwamaxabiso, i-hyperinflation, deflation, njl. Isizathu sokuba akunjalo ...

Ukuchasana kunganobuzaza kakhulu kunokunyuka kwamaxabiso

Ukuchasana

Ukuhla kwamandla emali kuchasene noko kunyuka kwamaxabiso kuya kuba kuko. Eli nqaku liza kuzama ukucacisa ukuba yintoni...