ukupapashwa
Uloyiko lokunyuka kwamaxabiso kukuqhubela phambili ukuthengwa kunye nokudala uxinzelelo olonyukayo kumaxabiso

Ukuhlaziya

Sisebenzele ukuva imiqathango yezoqoqosho njengokunyuka kwamaxabiso, ukunyuka kwamaxabiso, ukwehla, njl. Isizathu sokuba kungenjalo ...