IClaudi Casal

Ndityala imali kwiimarike iminyaka, eneneni ngesizathu esinye okanye kwelinye ilizwe lotyalomali lundithandile ukusukela ndisesikolweni. Lonke olu phawu bendihlala ndilukhulisa phantsi kwamava, ukufunda, kunye nohlaziyo oluqhubekayo kwimisitho. Akukho nto ndinomdla kuyo njengokuthetha ngezoqoqosho.