jose recio

Unë jam i apasionuar pas informacionit, dhe posaçërisht për ekonominë dhe transferimin e informacionit tim tek njerëzit në mënyrë që ata të mund të menaxhojnë më mirë paratë e tyre. Sigurisht, me objektivitetin dhe pavarësinë, do të mungonte më shumë.