jose recio

Jag brinner för information och särskilt om ekonomin och att överföra min information till människor så att de bättre kan hantera sina pengar. Naturligtvis skulle det saknas mer med objektivitet och oberoende.