Rädslan för stigande priser påskyndar inköpen ytterligare och skapar tryck uppåt på priserna

Reflation

Vi är vana vid att höra ekonomiska termer som inflation, hyperinflation, deflation, etc. Anledningen till att det inte är så ...