Jordi Guillamón

Med mer än ett decenniums erfarenhet inom ekonomi och finans har jag ägnat min karriär åt att analysera marknadstrender och ge råd om investeringsstrategier. Mitt fokus ligger på hållbarhet och finansiell innovation, och letar alltid efter nya möjligheter. Jag har bidragit till flera kända publikationer, med skarpa perspektiv och korrekta prognoser. Min passion för finansiell utbildning har lett mig till att delta i konferenser och seminarier och engagera mig i att dela kunskap som ger individer och företag möjlighet att fatta välgrundade ekonomiska beslut.