Riskpremie

På denna sida kan du följa värdet på Spansk riskpremie minut för minut. Premiens värde indikerar den risk som finansmarknaderna tilldelar ett lands skuld. Ju större värde desto större finansieringskostnad att landet måste betala och därför är din risk för konkurs större.

För Spanien beräknas riskpremien utifrån den tyska riskpremien, så ett värde på 400 poäng betyder det differentialen Mellan den tyska och den spanska riskpremien är den 400. Om det till exempel kostar Tyskland 1,3% att finansiera sig själv och Spanien har en skillnad på 400 så är finansieringskostnaden i Spanien 5,3%. Detta värde erhålls genom att lägga till 130 + 400 = 530 (5,3% i procent).

Riskpremien har blivit tyvärr berömd i Spanien till följd av suverän avdragskris 2011 som fick värdet att stiga till siffror över 500 poäng. I den här situationen kan ett land inte finansiera sig på marknaderna, så risk för fallissemang den är enorm.