Nỗi sợ hãi về giá cả tăng cao đang tiếp tục đẩy nhanh việc mua hàng và tạo ra áp lực tăng giá

Lạm phát

Chúng ta đã quen với việc nghe các thuật ngữ kinh tế như lạm phát, siêu lạm phát, giảm phát, v.v. Lý do tại sao lại không như vậy...

quảng cáo
Giảm phát có thể nghiêm trọng hơn cả lạm phát

Giảm phát

Giảm phát là trái ngược với lạm phát. Bài viết này sẽ cố gắng giải thích những gì...

Tôi tính toán roa

ROA là gì?

Nó xuất phát từ thuật ngữ tiếng Anh “Lợi nhuận trên tài sản”, nó còn được gọi là “Lợi tức đầu tư” hoặc ROI. Đó là về...