Susana Maria Urbano Mateos

Văn bằng Khoa học Kinh doanh, trong ngành Tiếp thị, Công khai và Tiếp thị, nhà văn chuyên nghiệp, đắm mình trong thế giới tin tức, trong tất cả các lĩnh vực từ công nghệ mới đến tò mò, chuyên gia về tài chính, ngoại hối, tiền tệ, thị trường chứng khoán, đầu tư và tin tức trong , nhưng chủ yếu là những người yêu thích thị trường quốc gia và quốc tế, một sự kết hợp ban đầu để nhận và cung cấp những tin tức và lời khuyên tốt nhất cho độc giả tài chính.