trợ giúp quen thuộc

Trợ giúp quen thuộc

Thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, giúp đỡ gia đình. Việc những thuật ngữ này được nói ra trong miệng của ai đó ngày càng phổ biến...

quảng cáo
thâm hụt công cộng

Thâm hụt công

Một trong những thuật ngữ được nghe nhiều nhất về một quốc gia là thâm hụt công. Cái này không phải là nó...

Kinh tế vĩ mô

Các biến số kinh tế vĩ mô

Điều cần thiết là phải làm quen với các biến số kinh tế vĩ mô khác nhau, biết chúng dùng để làm gì và chúng ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào...

Giảm phát có thể nghiêm trọng hơn cả lạm phát

Giảm phát

Giảm phát là trái ngược với lạm phát. Bài viết này sẽ cố gắng giải thích những gì...

Cách tính Chỉ số Buffet

Chỉ số Buffet

Sau cuộc khủng hoảng đang tấn công và nhấn chìm GDP của mọi quốc gia, thị trường chứng khoán dường như đã...

bong bóng

Bong bóng kinh tế là gì?

Một trong những kịch bản mà nhà đầu tư lo sợ nhất là cái gọi là bong bóng kinh tế. Không phải vô ích, đó là một quá trình...