chỉ số gini là gì

Chỉ số Gini là gì?

Nhân dịp này, chúng ta sẽ nói về Chỉ số Gini vì điều này, chúng ta sẽ giới thiệu ngắn gọn về chỉ số là gì và mối quan hệ của nó với đường cong Lorenz

thế chấp

Thế chấp hoạt động như thế nào?

Đó là thời điểm để tự hỏi bản thân xem liệu các khoản thế chấp có nên được ký hợp đồng với một tỷ lệ cố định hay ngược lại, sẽ tốt hơn nếu tiếp tục với các biến

tầm quan trọng của tiết kiệm

Tầm quan trọng của việc tiết kiệm

Nếu bạn có thu nhập ổn định cho phép bạn trang trải mọi nhu cầu của mình mà không gặp vấn đề gì, bạn có thể thấy tiết kiệm là không cần thiết và nó sẽ chỉ lấy đi một số tiền mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Vốn cố định

Vốn cố định, nó là gì và nó dùng để làm gì? Chúng tôi cho bạn biết tất cả về hàng hóa mà các công ty có trong quá trình sản xuất của họ.

Tài khoản trả lương tốt nhất

Tài khoản trả lương tốt nhất

Tài khoản trả lương tốt nhất trong năm và, như đã thấy trong những năm trước, thêm một năm nữa, bảng xếp hạng lại được dẫn đầu bởi tài khoản trả lương của Bankinter.

GDP theo quốc gia

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất tại một quốc gia trong một năm