Kredi të vogla nga platformat financiare

Platformat financiare ofrojnë mini-kredi për klientët e tyre

Platformat financiare online janë duke mbështetur ofertën e produkteve të tyre përmes një serie kredish të vogla, të vogla, të cilat ata ju ofrojnë midis 50 dhe 800 euro. Por risia e këtij propozimi unik qëndron në kushtet e kontraktimit që do të gjeni gjatë nënshkrimit të kontratës, shumë larg atyre që ofrojnë bankat. Nuk është për t'u habitur, koncesioni i tij është pothuajse i menjëhershëm, në pak orë nga kërkesa e tij, dhe përmes një procesi që zhvillohet tërësisht në internet. Dhe që mund ta bëni në çdo kohë, madje edhe gjatë fundjavave.

Por nëse për disa karakteristika është e nevojshme të përcaktohet kjo rrugë e veçantë e financimit, për shkak të lehtësisë do t'ju duhet të përdorni huatë. Procedurat e tij administrative janë të vogla, dhe ku propozimi i tij më goditës është ai Nuk do të jetë e nevojshme që ju të kontribuoni me një pagë për të përfituar nga kushtet e saj, as miratime nga njerëz të tjerë, siç ndodh zakonisht me kreditë bankare. Në disa raste, aplikimi juaj do të pranohet edhe nëse jeni pjesë e një liste të parazgjedhurve (ASNEF, RAI ...).

Megjithatë, ata do t'ju kërkojnë disa të ardhura për t'u përgjigjur për pranimin e operacionit, dhe në rastin e fundit, ju mund të siguroni garancinë tuaj personale përmes mallrave që keni blerë (makinë, shtëpi, garazh, etj.). Këto oferta do të jenë të vlefshme, pavarësisht nëse jeni me kombësi spanjolle, ose nëse vini nga vende të tjera gjeografike.

Si pasojë, ju do të përballeni me disa hua të vogla që mund të zgjidhin një problem specifik të mungesës së likuiditetit në llogarinë tuaj të kontrollit. Dhe kur përballeni me nevojën për të përballuar një shpenzim të vogël, urgjentisht, të tilla si faturat e shtëpisë (ujë, gaz, energji elektrike, etj.), një borxh i kontraktuar ndaj palëve të treta, ose thjesht një disbursim i paparashikuar në buxhetin tuaj të familjes.

Sa do t'ju kushtojë procesi gjyqësor?

Të gjitha shpenzimet e mini-kredive

Ata janë produkte shumë të dobishëm për interesat tuaja, edhe pse jo pa shpenzime, disa të fshehura nën shtypjen e tyre të vogla. Zakonisht komisionet nuk janë të pranishme në kontratat e tyre, me të cilën do të eleminoni koston e tij për këtë koncept.

Sidoqoftë, tarifat e tyre - ashtu si platformat i quajnë normat e interesit që ato aplikojnë - janë tepër të larta, mbi ato të gjeneruara nga kreditë bankare. Zakonisht ata janë një grup shumë joohogjen nga 20%, edhe me marzhe më kërkuese. Kjo gjendje e këtyre kanaleve të financimit e bën përpjekjen financiare që duhet të bëni për të mbyllur operacionin shumë më kërkuese.

Por jini shumë të kujdesshëm, sepse pagesat tuaja mund të jenë më të larta nëse nuk i përmbushni afatet e rëna dakord për kthimin e tyre. Në këtë rast specifik, do të duhet të përballeni me ndëshkime që ndoshta do t'ju bëjnë të alokoni gati gjysmën e shumës së kërkuar për të paguar kredinë. Nga kjo pikëpamje, zgjidhja do të bazohet në analizimin në detaje të propozimit të paraqitur për ju, për të vendosur përfundimisht nëse mund ta supozoni atë apo jo.

Shtë e qartë se një nga çelësat për të shmangur borxhe më të mëdha është në mënyrë të pashmangshme të jesh në përputhje me kushtet e ripagimit. Operacion që përkeqësohet duke i paraqitur ato në periudha shumë të shkurtra të gjitha. Ata kanë një maksimum prej një deri në dy muaj. Dhe që në propozime më të vogla ato zvogëlohen edhe në një javë të vetme. Për të shmangur shkelje që penalizojnë llogaritë tuaja, nuk do të keni zgjidhje tjetër përveç se të jeni shumë i disiplinuar kur bëni kthime. Jo më kot, çdo vonesë do të thotë të ju lënë shumë euro gjatë rrugës.

Procesi për koncesionin e tij, nga ana tjetër, është shumë i thjeshtë. Nëse kërkesa juaj miratohet, paratë do t’i keni brenda disa orësh në llogarinë tuaj të kreditit, pa pasur nevojë të presim për të kryer procedura të mëtejshme administrative. Për ta përdorur atë për çdo qëllim që e konsideroni të duhur, pasi që ky informacion nuk do të kërkohet nga ju në asnjë rast. Nga blerja e një laptopi, te pagesa për qiranë e banesës suaj. Por pak tjetër, pasi që shumat që do të shpërbleheni do të jenë gjithmonë me tre shifra.

Me oferta shumë agresive

Sido që të jetë, do të gjeni disa kredi shumë të veçanta, të cilat ata kanë shumë oferta promocionale nga të cilat ju mund të përfitoni, veçanërisht nëse jeni një klient i ri. Ato janë zhvilluar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve, dhe prezantohen me strategji shumë agresive tregtare që synojnë të tërheqin vëmendjen e klientëve potencialë. Si fillim, më e zakonshmja është ftesa për të mos paguar asnjë normë interesi, në mënyrë që të ktheni vetëm shumën e kërkuar, pa kosto shtesë.

Sidoqoftë, këto operacione do të kërkojnë një kërkesë nën shumat më të ulta të ofertës, përgjithësisht deri në 300 euro. Ai do të shërbejë vetëm operacionin tuaj të parë me platformën, për të zyrtarizuar më vonë financimin në kushtet normale të punësimit tuaj.

Një strategji tjetër e përdorur nga huadhënësit në internet është të zgjedhin një shpagim i shpejtë, idealisht brenda disa javësh. Dhe për të cilën, ato ju lejojnë të merrni normat e interesit më konkurruese në ofertën e tyre, madje edhe me mundësinë e uljes së tyre me 20%.

Një strategji tjetër e përdorur nga huadhënësit bazohet në besnikërinë e produktit.. Kështu që pa mundur të tërheqin klientë të rinj, të dy palët mund të përfitojnë. Nga njëra anë, e vjetra me një bonus të rëndësishëm në kredi. Dhe nga ana tjetër, referimi do ta marrë atë herën e parë pa interes, domethënë me 0%. Dhe me mundësinë e përsëritjes së operacionit sa herë që ata dëshirojnë. Zbatimi, në këtë rast, i një strategjie shumë të zakonshme marketingu që rrjedh nga sektorë të tjerë komercialë, por që deri më tani nuk kishte arritur në segmentin e financimit privat, aq më pak në sektorin bankar.

Kur duhet t’i padisni ata?

Kërkesa juaj mund të jetë më e favorshme në situata të caktuara

Nuk ka dyshim se këto mini-kredi janë një nga alternativat që ju mund të përfitoni nga një kohë e mungesës së likuiditetit në llogaritë tuaja personale. Por nuk është e përshtatshme të abuzosh me ta, aq më pak të punësosh pa nevojë. Vetëm në raste shumë specifike, përdorimi i tij mund t'ju nxjerrë nga çdo telashe financiare që po kaloni. Në të cilën mënyra e vetme për të dalë nga problemet tuaja të financimit do të jetë domosdoshmërisht të punësoni një nga këto produkte financiarë.

Vetëm në këtë mënyrë do të shmangni rënien në situata që mund të komplikojnë jetën tuaj, madje edhe të arrini situata jo shumë të dëshirueshme për interesat tuaja. Nëse dëshironi t'i përdorni ato në mënyrë racionale, nuk do të keni zgjidhje tjetër përveç se të ndiqni situatat e mëposhtme ku nënshkrimi i kësaj kontrate mund t'ju ndihmojë.

Kur, për çfarëdo arsye, ju është ndaluar hyrja në burimet tradicionale të financimit, ose nuk mund të kontribuoni drejtpërdrejt në një listë të pagave, ose të paktën të ardhura të rregullta. Nëse përfshiheni në një listë të parazgjedhurve që ju pengon të kryeni operacionin me ndonjë bankë ose subjekte të tjerë financiarë. Në këtë rast, mënyra e vetme për të dalë nga problemi juaj i likuiditetit do të fillojë me aplikimin për njërën nga këto hua, për të dalë nga rruga.

Në rastet kur kërkesa juaj kërkojnë një proces të shpejtë dhe vendimtar, dhe ju mund ta keni kredinë pothuajse menjëherë. Me siguri, përmes ofertave nga bankat nuk do të jeni në gjendje ta bëni nën këto karakteristika, por ato do të kërkojnë më shumë durim deri në koncesionin e tyre përfundimtar.

Meqenëse ato janë shuma të tilla minimale, sipas të gjitha gjasave banka juaj e zakonshme nuk është përgjegjëse për marketingun e tyre, dhe e vetmja mundësi për ta marrë atë është përmes një prej këtyre platformave financiare. Nëse është hera e parë që i kërkoni, që nga Ju do të jeni në gjendje të përfitoni nga oferta të panumërta promovuese që ju ndihmojnë të ulni, ose edhe të eleminoni interesin që zbatohen për këto kanale financimi.

Tetë çelësa për të shmangur çdo pengesë

Rekomandime për t'i bërë këto hua më fitimprurëse

Meqenëse ato janë kredi karakteristike të tilla, veçanërisht të marra nga origjina e emetuesve të tyre, do të duhet të jeni më të kujdesshëm në procesin e zyrtarizimit të tyre nëse nuk doni të merrni një surprizë të pakëndshme kur të mbyllni operacionin. Ata me siguri do t'ju ndihmojnë të dilni nga më shumë se një nxitim.

Por çdo shkelje e kontratës, ose thjesht harrimi i ndonjë prej klauzolave ​​të saj mund të gjenerojë një problem, dhe derisa të paguani më shumë para nga sa pritej fillimisht. Për të shmangur këto kontigjente, do të jetë shumë e rëndësishme dhe e dobishme që t'i kushtoni vëmendje këshillave të mëposhtme që ju ekspozojmë në këtë artikull.

 • Sigurohuni për normën e interesit që do të zbatohet për ju para nënshkrimit të kontratës, dhe gjithashtu nëse përfshin ndonjë lloj ndëshkimi dhe shumën e tij të saktë.
 • Nëse është hera e parë që operoni me platformën financiare, mësoni rreth promovimeve që ato përfshijnë për këtë klasë klientësh, pasi që ju mund të merrni edhe falas, domethënë, pa interes.
 • Nëse nuk mund ta ktheni shpejt, do të jetë më mirë të mos e merrni me qira, sepse me siguri kushtet e tij janë shumë më të shtrira dhe ju duhet të paguani më shumë para sesa që parashikohen në fillim të operacionit.
 • Meqenëse ato janë shuma të vogla, nën 800 euro, ju duhet të shteroni burime të tjera të financimit më të favorshëm për interesat tuaja. Ju mund të padisni të afërmit tuaj, të zgjidhni një hua midis individëve, ose ndoshta ta zyrtarizoni atë përmes listës së pagave si një strategji për ta marrë atë me kushte më të mira.
 • Mundohuni të shkoni te një huadhënës i cili t'ju japë fleksibilitet më të madh për sa i përket kushteve, në mënyrë që të mos jeni aq të ngushtë në afatet kohore se ata ju ofrojnë këto kredi të vogla. Çdo faturë që mund ta paguani shtrenjtë.
 • Lexoni me kujdes shtypjen e hollësishme të kontratës, sepse mund të përmbajë një klauzolë abuzive që mund të ndikojë në kostot shtesë për punësimin e tij.
 • Shumica e propozimeve të ofruara nga platformat online janë shumë të ngjashme me njëri-tjetrin, por ndoshta një ndryshim i vogël në kushtet e tij mund të jetë shkas që ju ta zgjidhni.
 • Dhe së fundmi, mbani në mend se kredia do të duhet të shlyhet, dhe Nëse nuk mund të përgjigjeni për të, më mirë të kërkoni alternativa të tjera, madje disa prej tyre origjinale.

Lini komentin tuaj

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar me *

*

*

 1. Përgjegjës për të dhënat: Miguel Ángel Gatón
 2. Qëllimi i të dhënave: Kontrolloni SPAM, menaxhimin e komenteve.
 3. Legjitimimi: Pëlqimi juaj
 4. Komunikimi i të dhënave: Të dhënat nuk do t'u komunikohen palëve të treta përveç me detyrim ligjor.
 5. Ruajtja e të dhënave: Baza e të dhënave e organizuar nga Occentus Networks (BE)
 6. Të drejtat: Në çdo kohë mund të kufizoni, rikuperoni dhe fshini informacionin tuaj.

 1.   sergio dijo

  ato janë hua udura