Izintela ezibanjwayo eSpain

Izindlela ezingcono zokudonsa intela ngesitatimende semali engenayo; kepha, ukudonswa kwentela akuvulelekile kuwo wonke umuntu