ukukhangisa
I-FMI

Yini i-IMF

Impela uke wezwa nge-IMF kwesinye isikhathi, kungaba kumabonakude, kumaphephandaba, emsakazweni... Imayelana...

Ukwesaba amanani akhuphukayo kuqhubekisela phambili ukuthenga nokudala ingcindezi eya phezulu kuzintengo

Ukuphindaphinda

Sijwayele ukuzwa amagama ezomnotho afana ne-inflation, hyperinflation, deflation, njll. Isizathu sokuthi kungani kungenjalo ...