Izigaba

I-Economics Finance yavela ngo-2006 ngenhloso yokuthi shicilela imininingwane eyiqiniso nekhwalithi emkhakheni obalulekile ezimpilweni zabantu zansuku zonke njengomnotho.

Kulo mkhakha kunezintshisekelo eziningi eziphikisanayo futhi lokho kusho ukuthi akuyona yonke into eshicilelwa emithonjeni yezindaba yendabuko eyi-100% eyiqiniso, ngoba izindaba zivame ukuba nenhloso engacacile. Ngalesi sizathu ku-Economics Finance sineqembu labahleli abangongoti kule ndaba ukuzama ukukhanyisa okuthile kulabo bantu abafuna ukufika phansi ezintweni futhi bacabange ngokuzimela.

Uma unesithakazelo kuwebhusayithi yethu futhi ufuna ukuhlola zonke izihloko esizikhulumayo, kulesi sigaba sizethula zihlelekile ukuze kube lula kuwe ukuthola okudingayo.

Uhlu lwezihloko zewebhu