நெறிமுறை வங்கி

நெறிமுறை வங்கி என்றால் என்ன

நெறிமுறை வங்கி பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? அவை என்ன வகையான வங்கிகள்? நீங்கள் இருப்பவர்கள் என்று அர்த்தமா...

விளம்பர
வங்கி நிறுவனம் என்றால் என்ன

வங்கி நிறுவனம்

இன்று, நடைமுறையில் அனைவருக்கும் வங்கிக் கணக்கு உள்ளது. இது ஒரு வங்கி நிறுவனம் அல்லது வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது...

TIN மற்றும் APR என்றால் என்ன

TIN மற்றும் APR என்றால் என்ன

நிதி விதிமுறைகளை நாம் குழப்பிக்கொள்ளும் நேரங்கள் உள்ளன, வேண்டுமென்றே அல்ல, ஆனால் அவை இரண்டு கருத்துக்கள் என்று நினைத்து...