Premija za rizik

Na ovoj stranici možete pratiti vrijednost Španska premija za rizik iz minute u minutu. Vrijednost premije ukazuje na rizik koji financijska tržišta dodjeljuju dugu zemlje. Što je veća ta vrijednost, to je veća troškovi finansiranja da država mora platiti, a samim tim i veći rizik od bankrota.

U slučaju Španije, premija za rizik izračunava se na osnovu njemačke premije za rizik, pa vrijednost od 400 bodova to znači diferencijal Između njemačke i španske premije za rizik iznosi 400. Na primjer, ako Njemačku košta 1,3% da se financira, a Španija ima razliku od 400, tada troškovi financiranja u Španiji iznose 5,3%. Ova vrijednost se dobija dodavanjem 130 + 400 = 530 (5,3% u procentima).

Premija za rizik postala je nažalost poznata u Španiji kao rezultat kriza suverenog odbitka godine zbog koje je vrijednost porasla na brojke iznad 2011 poena. U ovoj situaciji, zemlja se ne može financirati na tržištima, pa rizik od neispunjavanja obaveza to je ogromno.