publicitet
Strah od rasta cijena dodatno ubrzava kupovinu i stvara pritisak na povećanje cijena

Reflacija

Navikli smo da čujemo ekonomske termine kao što su inflacija, hiperinflacija, deflacija itd. Razlog zašto nije tako...

Deflacija može biti ozbiljnija od inflacije

Deflacija

Deflacija je suprotna od onoga što bi bila inflacija. Ovaj članak će pokušati da objasni šta...