Encarni Arcoya

Nền kinh tế là thứ khiến chúng ta quan tâm ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta giải quyết vấn đề kiếm sống. Tuy nhiên, chúng ta không học được nhiều về kiến ​​thức này. Vì lý do này, tôi muốn giúp người khác hiểu các khái niệm kinh tế và đưa ra các thủ thuật hoặc ý tưởng để cải thiện việc tiết kiệm hoặc đạt được chúng. Tôi là Encarni Arcoya và khi tôi học văn bằng, các môn kinh tế là những môn khó nhất đối với tôi vì tôi không hiểu rõ các khái niệm. Và khi họ giải thích cho bạn, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Trong các bài viết của mình, tôi cố gắng áp dụng những kiến ​​thức mình có để mọi thứ được hiểu một cách tốt nhất có thể và đó là lý do tại sao tôi thích viết một cách đơn giản để mọi người có thể hiểu được các khái niệm kinh tế.