Xose resio

Men axborotga, ayniqsa, iqtisodiyotga juda qiziqaman va o'z pulimni yaxshiroq boshqarish uchun odamlarga ma'lumotimni uzataman. Albatta, ob'ektivlik va mustaqillik bilan, bundan ham ko'proq narsa etishmayotgan bo'lar edi.