Encarni Arcoya

เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เราสนใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เราจัดการกับการหารายได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เรียนรู้ความรู้นี้มากนัก ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงชอบช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิดทางเศรษฐกิจ และให้เคล็ดลับหรือแนวคิดในการปรับปรุงการออมหรือบรรลุผลสำเร็จ ฉันชื่อ Encarni Arcoya และเมื่อฉันเรียนปริญญา วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ยากที่สุดสำหรับฉันเพราะฉันไม่เข้าใจแนวคิดเหล่านี้ดีพอ และเมื่อพวกเขาอธิบายให้คุณฟัง ทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้น ในบทความของฉัน ฉันพยายามใช้ความรู้ที่ฉันมีเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และนั่นคือสาเหตุที่ฉันชอบเขียนด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้

Encarni Arcoya ได้เขียนบทความ 390 บทความตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020