เบี้ยความเสี่ยง

ในหน้านี้คุณสามารถติดตามค่าของไฟล์ เบี้ยประกันความเสี่ยงของสเปน นาทีต่อนาที มูลค่าของเบี้ยประกันภัยแสดงถึงความเสี่ยงที่ตลาดการเงินกำหนดให้กับหนี้ของประเทศ ยิ่งค่านั้นมากเท่าใดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ต้นทุนทางการเงิน ที่ประเทศจะต้องจ่ายดังนั้นคุณก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการล้มละลายมากขึ้นเท่านั้น

ในกรณีของสเปนค่าเบี้ยความเสี่ยงจะคำนวณจากค่าเบี้ยความเสี่ยงของเยอรมันดังนั้นมูลค่า 400 คะแนนจึงหมายความว่า ความแตกต่าง ระหว่างค่าความเสี่ยงของเยอรมันและสเปนจะเท่ากับ 400 ตัวอย่างเช่นหากเยอรมนีมีค่าใช้จ่าย 1,3% ในการจัดหาเงินทุนให้กับตัวเองและสเปนมีส่วนต่าง 400 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนในสเปนจะเท่ากับ 5,3% ค่านี้ได้มาจากการเพิ่ม 130 + 400 = 530 (5,3% เป็นเปอร์เซ็นต์)

เบี้ยความเสี่ยงกลายเป็นที่โด่งดังอย่างน่าเศร้าในสเปนอันเป็นผลมาจาก วิกฤตการณ์ลดอธิปไตย ของปี 2011 ที่ทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขที่สูงกว่า 500 จุด ในสถานการณ์เช่นนี้ประเทศไม่สามารถจัดหาเงินทุนในตลาดได้ดังนั้น เสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ มันใหญ่.