Claudi casals

Ilni snin ninvesti fis-swieq, tassew għal xi raġuni jew oħra d-dinja tal-investimenti kienet tinteressani minn mindu kont l-iskola sekondarja. Dan l-aspett kollu jien dejjem trawwimni taħt esperjenza, studju, u aġġornament kontinwu dwar l-avvenimenti. M'hemm xejn li jien aktar passjonat dwaru milli nitkellem dwar l-ekonomija.