пенсия планы

Пенсиялык пландар

Пенсиялык пландарга катышкан адамдардын жеңилдиктери жана салык жагынан артыкчылыктары бар, бирок узак мөөнөттүү аманаттарды жоготпош керек

пенсия

2016-жылы пенсиялар

Бир нече жумадан бери пенсиялык камсыздоо тутумунда эмне болуп жатканы жөнүндө ...