рекламалоо
Дефляция инфляцияга караганда олуттуу болушу мүмкүн

Дефляция

Дефляция - инфляциянын кандай болооруна карама-каршы. Бул макалада мен билген нерселерди түшүндүрүүгө аракет кылам ...