តើអ្នកអាចដកប្រាក់មុនពេលមរណភាពរបស់សាច់ញាតិបានទេ?

តើអ្នកអាចដកប្រាក់មុនពេលមរណភាពរបស់សាច់ញាតិបានទេ?

ការ​បាត់​បង់​សាច់​ញាតិ​គឺ​ជា​ស្ថាន​ការណ៍​ដ៏​សោក​ស្តាយ​ខ្លាំង​ណាស់ ហើយ​នៅ​ពេល​នោះ​វា​ពិបាក​នឹង​គិត​អំពី…

publicidad
របៀបដាក់ប្រាក់នៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម

របៀបដាក់ប្រាក់នៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម

នៅពេលអ្នក about អំពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមអ្វីដែលធម្មតានោះគឺអ្នកគិតថាពួកគេគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអាចដកប្រាក់ជាក់លាក់បាន…

គណនីវិជ្ជាជីវៈ: ដោយគ្មានកម្រៃជើងសារនិងមានសេវាកម្មបន្ថែមទៀត

គណនីវិជ្ជាជីវៈគឺជាផលិតផលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការផ្តល់ជូនរបស់ស្ថាប័នឥណទានទាំងអស់ហើយថា ...

ធនាគារចេញប្រាក់កម្ចីតិចជាងមុនដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេ

ប្រាក់ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបានកើនឡើង ២,៧% ទោះបីបរិយាកាសមានអត្រាការប្រាក់ទាបនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយ។ នេះ​គឺជា…

អ៊ីនធើណែ

ប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត

អង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដូច្នេះព័ត៌មានរវាងធនាគារនិងអតិថិជនគឺជាការសម្ងាត់, …