ინვესტიცია ADIF მწვანე ობლიგაციებში

ბონუსები

მწვანე ობლიგაციებში ინვესტიცია შეიძლება ინვესტიციის ძალიან საინტერესო ალტერნატივა იყოს და ერთ-ერთია უფრო უცნობი პროდუქტები მცირე და საშუალო ინვესტორების მიერ. ახლა ADIF– მა გააკეთა ამ მოდალობის საკითხი 600 მილიონი ევროს ოდენობით. ეს ამ ტიპის მესამე საკითხია, რომელსაც კომპანია ახორციელებს BME– ით. ამ დღეებში, ADIF– ის ახალი ობლიგაციების გამოშვება - Alta Velocity - დაშვებულია BME– ით 600 მილიონი ევროს ოდენობით ვაჭრობისთვის. 2017 წლის ივნისსა და 2018 წლის აპრილში განხორციელებული აქციების შემდეგ, ეს არის ამ ტიპის ADIF ობლიგაციების მესამე გამოცემა BME AIAF ბაზარზე.

გამოშვების ვადაა 8 წელი, ობლიგაციების საბოლოო ამორტიზაცია მოხდება 2027 წელს ამავე დროს, მისი ინდივიდუალური ღირებულებაა 100.000 ევრო და გადაიხდის კუპონს 0,95% წელიწადში. BBVA, Banco Santander, HSBC Bank და Société Générale ასრულებდნენ ამ საკითხის გლობალური კოორდინატორებისა და ანდერრაიტერის როლს, რომელიც დაიხურა, როგორც ვაჭრობა, სახაზინო ობლიგაციებთან შედარებით, იგივე ვადიანობის 28 საბაზო პუნქტი.

ანალოგიურად, აღსანიშნავია განთავსებით გამოწვეული მაღალი ინტერესი, შეკვეთების წიგნის გადაწერა 3,3 ჯერ, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ საერთაშორისო ინვესტორები, მთლიანი 67% და გამოწერილი იყო 60% სოციალურად პასუხისმგებელი ინვესტორების მიერ. ADIF- ს აქვს Baa2, სტაბილური პერსპექტივა, Moody's Investors Service– ის მიერ და A-, სტაბილურია, ფიჩის მიერ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ შევაფასოთ ამ სახის ინვესტიციების უსაფრთხოება და ამან შეიძლება მიუთითოს ნდობის დონე ამ განსაკუთრებული საკითხების მიმართ.

მწვანე ობლიგაციები: მდგრადობა

ამ საკითხის საშუალებით შეგროვებული თანხები დაეთმობა ჩქაროსნული ხაზების ახალი მონაკვეთების მშენებლობას. საკითხი ჩამოყალიბებულია ADIF– ის მდგრადობის პოლიტიკით განსაზღვრულ ჩარჩოში, რომელიც განსაზღვრავს, რომ თანხები გამოყენებული იქნება დასაშვები მწვანე პროექტები, რომელიც ადგენს აღნიშნულ პროექტებში თანხებსა და ინვესტიციების მიზნებს და ვალდებულებებს ანგარიშგების ინვესტორებს. გარდა ამისა, ADIF- ის მწვანე ობლიგაციები უნდა დაექვემდებაროს მეორე მოსაზრებას ამ კრიტერიუმების შესაბამისობის შესახებ CICERO (კლიმატის საერთაშორისო კვლევის ცენტრი).

ახალი თამასუქის პროგრამა

თამასუქები

Global Dominion Access– მა დაარეგისტრირა თამასუქის ახალი პროგრამა MARF– თან. ამ ახალი დაფინანსების საშუალებით კომპანიას ექნება მაქსიმალური დავალიანება მომდევნო 12 თვის განმავლობაში 75 მილიონ ევრომდე და გასცეს თამასუქები დაფარვის პირობებით სამი დღიდან 24 თვემდე. Bankia, Banco Santander და Norbolsa მოქმედებენ როგორც პროგრამის თანა-მენეჯერები და განსახლების პირები. PKF Attest არის Dominion– ის რეგისტრირებული მრჩეველი MARF– ში და პროგრამის გახსნის შესახებ ემიტენტის იურიდიულ კონსულტაციას წარმოადგენს GBP– იურიდიული ფირმა.

Gonzalo Gómez Retuerto– ს, MARF– ის მმართველი დირექტორის აზრით, ”BME– ის თამასუქის პროგრამები კონსოლიდირებულია, როგორც სასარგებლო და ძალიან მოქნილი დაფინანსების ფორმულა კომპანიებისთვის, რადგან მათ საშუალება ეძლევათ მოაწესრიგონ გაცემული მოცულობა თავიანთ ფინანსურ საჭიროებებს. ” თავისი ხუთი წლის მუშაობის განმავლობაში, MARF– მა დარეგისტრირდა პროგრამები 38 კომპანიისგან, რომლებმაც უკვე გაავრცელეს ამ ბაზარზე.

ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები

გლობალური სამფლობელოს წვდომა დაარსდა 1999 წელს და მისი 20-წლიანი ისტორიის განმავლობაში იგი გახდა მრავალ ტექნოლოგიური სერვისების ეტალონური მიმწოდებელი და სპეციალიზირებული საინჟინრო გადაწყვეტილებები სატელეკომუნიკაციო სექტორებისთვის, სამრეწველო დანადგარებში (მაღალი კონსტრუქციები, მილების აწყობები, გაზების და წვის სისტემები ან საიზოლაციო მასალები) და ქარისა და ფოტოელექტრული განახლებადი ენერგიის სფეროში. მას აქვს 38 ქვეყანა. ევროპა წარმოადგენს მისი გაყიდვების 60% -ს, ამერიკა, 29% და აზია და ოკეანეთი, დანარჩენი 11%.

2018 წელს დომინიონმა მიიღო ა კონსოლიდირებული ბრუნვა 1.084 მლნ ევრო და EBITDA 72,4 მილიონი. კომპანია საფონდო ბირჟაზე ირიცხება 2016 წლიდან და შედის IBEX მცირე კაპიტალის ინდექსში. იმ დონემდე, რომ გახდეს დანაზოგების მომგებიანი სხვა ალტერნატივა, მაგრამ სხვა ობიექტივის ქვეშ იმ სტრატეგიაში, რომელსაც იყენებენ ამ ფიქსირებული შემოსავლის პროდუქციის გამომცემლები. სადაც შუამავლობის მინდვრები არ აღემატება 2% ან 3% დონეს.

ახალი ობლიგაციები ფიქსირებულ შემოსავალში

შემოსავალი

პროექტ ობლიგაციების ახალი გამოცემა Photonsolar– ის მიერ, Kobus განახლებადი ენერგიის II FCR– ის შვილობილი კომპანიის მიერ, 36,5 მილიონი ევროს ოდენობით, ასევე მოლაპარაკებებისთვის შევიდა MARF– ში. ობლიგაციების ერთეულის ნომინალური ღირებულებაა 100.000 ევრო და დაერიცხება კუპონი 3,75% ნომინალურად წელიწადში, გადასახდელი ყოველ კვარტალში, ნომინალური ღირებულების ნებისმიერ დროს. ამორტიზაცია მოხდება ნომინალური თანხის შემცირებით და ყოველკვარტალურად 2038 წლამდე.

Axesor რეიტინგი- მ Photonsolar- ის ობლიგაციების გამოშვებას რეიტინგი მიანიჭა BBB-, სტაბილური ტენდენციით. Photonsolar მუშაობს შვიდი ფოტოელექტრო სადგური, რომლებიც მდებარეობს სიუდად რეალში, სევილიაში, კორდობასა და მაიორკაში, რომლებიც ექსპლუატაციაში შევიდა 2006–2008 წლებში და რომლებიც მთლიანობაში მართავენ ნომინალურ სიმძლავრეს 8,82 მეგავატი.

თამასუქები სოლარიაში

MARF– მა ახალი ჩამოთვალა თამასუქების პროგრამა Solaria Energía y Medio Ambiente– ს საშუალებით, რომლის საშუალებითაც Solaria პირველად შემოდის ბაზარზე ჯგუფის კორპორაციული შტაბიდან და ახდენს მოკლევადიანი დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაციას. ამორტიზაცია მოხდება ნომინალური თანხის შემცირებით და კვარტალურად 2028 წლამდე.

2016 და 2017 წლებში Solaria უკვე დარეგისტრირდა MARF– ში პროექტის გრძელვადიანი ობლიგაციების სამი გამოცემა ახორციელებს მისი შვილობილი კომპანიები Globasol, Puertollano 6 და Casiopea, კომპანიის მიერ ექსპლუატაციაში მყოფი რამდენიმე ფოტოელექტრო პარკის რეფინანსირების მიზნით. ახლა, ამ თამასუქის პროგრამის საშუალებით, თქვენ შეძლებთ გამოუშვათ ინსტრუმენტები მაქსიმალური ორი წლის ვადით, სანამ არ მიაღწევთ მაქსიმუმ 50 მილიონი ევროს ნაშთი.

Solaria Energía y Medio Ambiente აქვს BBB- კორპორატიული ნიშანი (პოზიტიური მსოფლმხედველობა), რომელსაც ანიჭებს Axesor რეიტინგი. დაარსების დღიდან, 2002 წლიდან, Solaria Energía y Medio Ambiente სპეციალიზირებულია განახლებადი ენერგიის სექტორში, კერძოდ, მზის მზის ტექნოლოგიის დანერგვაში და განვითარებაში. ამჟამად Solaria Group მართავს და ოპერირებს 14 ფოტოელექტროსადგურს, რომელთა საერთო გამომუშავებაა 75 მეგავატი და იმყოფება ესპანეთში, იტალიაში, პორტუგალიაში, საბერძნეთში, ურუგვაიში, მექსიკაში და ბრაზილიაში.


სტატიის შინაარსი იცავს ჩვენს პრინციპებს სარედაქციო ეთიკა. შეცდომის შესატყობინებლად დააჭირეთ ღილაკს აქ.

იყავი პირველი კომენტარი

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები აღნიშნულია *

*

*

  1. მონაცემებზე პასუხისმგებელი: მიგელ ანგელ გატონი
  2. მონაცემთა მიზანი: სპამის კონტროლი, კომენტარების მართვა.
  3. ლეგიტიმაცია: თქვენი თანხმობა
  4. მონაცემთა კომუნიკაცია: მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა სამართლებრივი ვალდებულებისა.
  5. მონაცემთა შენახვა: მონაცემთა ბაზა, რომელსაც უმასპინძლა Occentus Networks (EU)
  6. უფლებები: ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეზღუდოთ, აღადგინოთ და წაშალოთ თქვენი ინფორმაცია.