A electricidade entra no sector do automóbil eléctrico

Unha novidade que mostran as empresas cotizadas nos mercados de valores nacionais é que entraron no mercado emerxente. Unha novidade que mostran as compañías eléctricas é que entraron no mercado emerxente de coches eléctricos.

aviso de beneficios

Que son os avisos de lucro?

O chamado aviso de beneficios é sobre todo un aviso sobre os beneficios? sobre unha empresa cotizada nos mercados de renda variable. O chamado aviso de beneficios é sobre todo un aviso sobre os beneficios? sobre unha empresa cotizada nos mercados de renda variable

persoa xurídica

Que é a entidade xurídica?

Por suposto, gran parte dos cidadáns escoitan o nome da persoa xurídica, aínda que realmente saben cal é o seu significado. A persoa xurídica é ficticia capaz de exercer os dereitos e adquirir as obrigas que desempeñar nas súas distintas actividades

pagarés

Notas de negocio: inviste con maior rendibilidade

As notas empresariais ou corporativas son un produto de investimento un tanto atípico no sentido de que non cotizan nos mercados financeiros. De O papel comercial de empresas ou corporacións é un produto para investimentos algo atípico no sentido de que non cotiza nos mercados financeiros

bono

Que é un vale?

O bono é sobre todo un poderoso instrumento financeiro de débeda empregado tanto por entidades privadas como por parte do goberno

Como facer un informe financeiro?

Un informe financeiro é unha recompilación de información na que un analista, mediante o uso de comentarios, explicacións e suxestións

Cota autónoma

A taxa de autónomo é unha dor de cabeza para moitos: entendela, aceptala, pagala e asimilala, e hai moitas variantes

que é o factorización

Que é o Factoring?

O factoring é unha operación comercial que pode ser moi vantaxosa se tes unha pequena empresa. ¿Sabes cales son os motivos?

Como é o capital social

Que é unha ampliación de capital?

A ampliación de capital consiste en proporcionar maior valor e activos á empresa, as diferentes formas de facelo e as vantaxes que veremos a continuación.

factorización

Que é o factoring?

O factoring é unha opción de financiamento de circulante dirixida a pequenas e medianas empresas. Descubre os tipos, vantaxes e desvantaxes.