Claudi casals

Levo anos investindo nos mercados, realmente por unha ou outra razón o mundo dos investimentos interesoume dende que estiven no instituto. Toda esta faceta sempre a alimentei coa experiencia, o estudo e unha actualización continua dos acontecementos. Non me apaixona máis nada que falar de economía.