Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επένδυσης σε νομίσματα

νόμισμα

Ο κόσμος των χρημάτων σας παρέχει την ευκαιρία να επενδύσετε σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Ό, τι κι αν ήταν, ακόμη και το πιο πρωτότυπο και καινοτόμο. Είναι το πρώτο πλεονέκτημα της υιοθέτησης αυτής της στρατηγικής στις επενδύσεις. Ενα απ 'αυτά εναλλακτικές λύσεις το έχετε διαθέσιμο στην αγορά συναλλάγματος. Είναι μια πολύ ευέλικτη και ενεργή αγορά που σας επιτρέπει να ανοίγετε θέσεις σε νομίσματα οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής της διεθνούς γεωγραφίας. Αν και χωρίς να εξαιρείται από τους κινδύνους που δεν θα θέλατε να υποτιμήσετε. Στις στιγμές που αποφασίζετε να επενδύσετε τις αποταμιεύσεις σας.

Μπορείτε να επενδύσετε τις αποταμιεύσεις σας από τώρα και στο εξής στα κύρια νομίσματα του κόσμου (ευρώ, δολάριο ΗΠΑ, ελβετικό φράγκο ή γιεν Ιαπωνίας μεταξύ των πιο σημαντικών). Αλλά και σε άλλα λιγότερο γνωστά και των οποίων οι λειτουργίες είναι πιο περίπλοκες κατά την τυποποίησή τους. Δεν έχετε ουσιαστικά όρια όσον αφορά αυτό το είδος ειδικής επένδυσης. Με τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικών ανατιμήσεων στις αποταμιεύσεις σας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η επένδυση σε συνάλλαγμα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Όπως από την άλλη πλευρά, συμβαίνει με σχεδόν όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Τόσο από σταθερό εισόδημα όσο και από μεταβλητό εισόδημα. Θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διοχέτευση λειτουργιών. Αν και με πολύ καλά καθορισμένα χαρακτηριστικά και ότι θα τα εξηγήσουμε παρακάτω. Φυσικά, η πρώτη σας αποστολή θα είναι αν αξίζει πραγματικά να επιλέξετε αυτές τις χρηματοοικονομικές αγορές. Πάντα με μεγάλη σύνεση στις κινήσεις που παίρνετε από εδώ και στο εξής.

Νόμισμα, τι σας προσφέρουν;

Δολάρια

Οι αγορές συναλλάγματος, προς το παρόν, αυτό που σας δημιουργεί είναι μεγαλύτερη επιλογή. Δεν θα χρειαστεί να περιοριστείτε σε ένα μόνο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Αλλά πολλά, αν και από το ίδιο επενδυτικό μοντέλο. Επιπλέον, μπορείτε να επισημοποιήσετε τις πράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές από οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι όλοι λειτουργούν με αυτό το σημαντικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Από προσεγγίσεις που διαφέρουν από άλλα προϊόντα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχετε από την αποθήκευση είναι ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξετε νομίσματα για να υλοποιήσετε αυτήν την ουσιαστικά διαφορετική επενδυτική στρατηγική. Με την επακόλουθη προμήθεια που αναμφίβολα θα κάνει τις εργασίες σας πιο ακριβές. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να είστε πολύ σαφείς ότι προτιμάτε την αγορά συναλλάγματος από τις λιγότερο εξελιγμένες. Με λειτουργίες που πιθανότατα θα είναι μικρότερες σε σχέση με τη θητεία τους. Σε λίγες συνεδρίες στις προσφορές σας, θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τις ανοιχτές θέσεις στις διάφορες αλλαγές.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα αυτών των αγορών είναι ότι σας επιτρέπει μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα για να κλείσετε τις επίσημες κινήσεις. Με αστάθεια που είναι πολύ πιο έντονη από ό, τι στα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Με πολύ μεγάλες διαφορές στις οροφές και τα δάπεδα στις προσφορές τους. Είναι ακριβώς στις πιο κερδοσκοπικές κινήσεις όπου συμβαίνει η διακύμανση της ανταλλαγής νομισμάτων.

Πώς μπορείτε να κάνετε συναλλαγές;

Φυσικά, δεν είναι μια συμβατική χρηματοοικονομική αγορά για τη μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων επενδυτών. Και επομένως απαιτεί διαφοροποιημένες και πολύ καλά καθορισμένες λειτουργίες από την αρχή. Πρέπει να παρέχετε μια οικονομική κουλτούρα ανώτερη από αυτήν των άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι αλλαγές σας διέπονται από πολλές αιτίες. Κυρίως οικονομικό, αλλά και άλλης φύσης. Αν και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ορίσετε την αλλαγή στα νομίσματα που θέλετε να επιτύχετε την αναμενόμενη απόδοση των επενδύσεών σας.

Αυτές είναι πράξεις που διακρίνονται από το ότι είναι πολύ πιο ευέλικτες. Αλλά πάνω απ 'όλα πιο ενεργό. Σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα οι τιμές τους ποικίλλουν ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση αυτών των προϊόντων. Στο σημείο που σε λίγες ώρες μπορούν να δείξουν πολύ υψηλά ποσοστά στις τιμές τους. Σπάνια επιτεύχθηκε σε άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Κατά συνέπεια, μπορείτε να κερδίσετε πολλά χρήματα στη λειτουργία τους. Αλλά για τον ίδιο λόγο, αφήστε πολλά ευρώ στις κινήσεις που έγιναν σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες προτάσεις.

Προμήθειες σε νομίσματα

Προμήθειες

Μια άλλη πτυχή που πρέπει να λάβετε υπόψη από τώρα και στο εξής είναι οι προμήθειες που παρουσιάζει αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν. Λοιπόν, είναι στην ίδια γραμμή με άλλες εναλλακτικές λύσεις που έχετε στην επένδυση. Περίπου 0,35% με μέγιστο βαθμό στη συνεισφορά. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί το κόστος της ανταλλαγής νομισμάτων, το οποίο μπορεί να καταστήσει την πράξη ακριβότερη, ανάλογα με τις τιμές που παρουσιάζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και επίσης το νόμισμα που επιλέχθηκε ως το κέντρο των κινήσεων στον λογαριασμό ελέγχου σας.

Μια άλλη πολύ σχετική πτυχή στην οποία πρέπει να προσέξετε είναι αυτή που αναφέρεται δεν είναι λειτουργίες που χαρακτηρίζονται από την κατεύθυνση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ως συνέπεια αυτής της ιδιαιτερότητας, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για εσάς να αποσβέσετε κάθε μία από τις λειτουργίες που εκτελείτε. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι δεν θα έχετε άλλη επιλογή από το να προσαρμόσετε τις τιμές αγοράς και πώλησης. Ως φόρμουλα για τη βελτίωση της απόδοσης των αποταμιεύσεων. Θα είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην παρασυρθείτε από ψευδείς προτάσεις σε αυτήν την αγορά. Μπορούν να σας δώσουν περισσότερες από μία αρνητικές εκπλήξεις από αυτές τις στιγμές.

Τι διαφορές επιφέρει σε σχέση με άλλες επενδύσεις;

Ένα ερώτημα που θα αναρωτηθείτε είναι η διαφορά που παρουσιάζει η επένδυση σε νομίσματα σε σχέση με άλλους πιο παραδοσιακούς τύπους επενδύσεων. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά που μπορείτε να εντοπίσετε. Το κυριότερο είναι ότι διέπονται από ταχύτερες κινήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και βίαιες. Ως συνέπεια των πολλών αιτιών στα αποσπάσματα σας. Από τα μακροοικονομικά δεδομένα της πληγείσας χώρας έως οποιαδήποτε είδηση ​​που έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς σχέσεις.

Επίσης το γεγονός ότι μπορείτε να έχετε πολλές εναλλακτικές επιλογές στην επιλογή σας. Δεν περιορίζεστε μόνο στα μεγάλα νομίσματα. Αλλά σε μια ευρεία προσφορά νομισμάτων από λιγότερο συναφή έθνη στο παγκόσμιο πανόραμα. Σε κάθε περίπτωση, θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα που θα είναι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που θα επιλέξετε. Από την άλλη πλευρά, έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τις απώλειες της επένδυσής σας εάν η εξέλιξη αυτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν εξελίσσεται όπως περιμένατε στην αρχή.

Οι διαφορές με άλλες επενδύσεις δεν τελειώνουν εδώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η αγορά συναλλάγματος είναι εξαιρετικά ασταθής. Πολύ κατάλληλο για πολύ ευέλικτες λειτουργίες. Ακόμα και στην ίδια συνεδρία συναλλαγών. Όψη που είναι πιο περίπλοκη για εφαρμογή σε άλλες χρηματοοικονομικές αγορές. Μεταξύ αυτών η αγορά και πώληση μετοχών. Από αυτό το σενάριο, είναι πιο κατάλληλα για την ανάπτυξη λειτουργιών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για είσοδο και έξοδο από τις αγορές στις οποίες αναφέρονται με συγκεκριμένη συχνότητα.

Πώς να λειτουργήσετε σε αυτές τις αγορές;

αγορές

Εάν συμφωνείτε με αυτές τις προσεγγίσεις, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς να ανταλλάξετε στερλίνα, δολάρια, ελβετικά φράγκα ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα στον κόσμο. Μέσα από μια σειρά συμβουλών, θα είστε σε καλύτερη θέση να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες σας. Ακόμη και μαθαίνοντας το περίεργο τέχνασμα που θα είναι πάντα χρήσιμο από εδώ και στο εξής. Είστε πρόθυμοι να τα λάβετε; Εάν ναι, εδώ είναι μερικές άλλες ιδέες που θα είναι πολύ πρακτικές.

 1. Μην προσπαθήσετε να αντισταθείτε στην παλίρροια των αγορών γιατί θα έχετε όλα να χάσετε. Το απλούστερο είναι να πάτε στις πιο απότομες θέσεις που παρουσιάζουν τα πιο κατάλληλα νομίσματα για οποιαδήποτε λειτουργία.
 2. Συνιστάται πάντα να επενδύετε τις αποταμιεύσεις σας στα πιο ισχυρά νομίσματα από ότι στα πιο πρωτότυπα. Δεν προκαλεί έκπληξη, αυτά είναι πιο απρόβλεπτα για τις αλλαγές που μπορεί να δημιουργηθούν στις αλλαγές. Στο σημείο που μπορείτε να χτυπήσετε ένα χτύπημα που χρειάζεται πολύ χρόνο για να ανακάμψει.
 3. Εάν έχετε αμφιβολίες που έχετε, θα ήταν καλύτερα να αποφύγετε τη λήψη θέσεων. Είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος να προστατευτείτε από απροσδόκητα σενάρια. Ή μάλλον, πολύ δυσμενές για τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Επιπλέον, έχετε άλλες αγορές όπου μπορείτε να επενδύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία.
 4. Θα είναι πολύ πρακτικό για εσάς να εντοπίζετε ποια είναι τα ισχυρότερα νομίσματα ανά πάσα στιγμή. Θα είναι οι πιο δεκτικοί να εισέλθουν στις χρηματοοικονομικές αγορές. Επίσης, για να κάνετε μια πιο σωστή παρακολούθηση των προσφορών σας. Θα είναι μια στρατηγική που θα σας δώσει μεγαλύτερες εγγυήσεις επιτυχίας. Και επίσης περισσότερη δύναμη στην επανεκτίμησή του.
 5. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγορά συναλλάγματος διαπραγματεύεται με διακοπή. Αδιάκοπα, ως εργαλείο για την επένδυση χρημάτων σε κάθε περίπτωση. Παρόλο που πρέπει να εκτελέσετε έναν πιο εξαντλητικό έλεγχο στις λιγότερο συχνές στιγμές στην καθημερινή σας ζωή.
 6. Είναι μια εναλλακτική επένδυση που μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την κακή πτυχή που μπορούν να παρουσιάσουν οι αγορές μετοχών. Ως δευτερεύουσα επιλογή, σε κάθε περίπτωση. Και πάντα κάτω από μάλλον μέτριες οικονομικές συνεισφορές. Αυτό θα προστατεύσει καλύτερα το υπόλοιπο του λογαριασμού ελέγχου.
 7. Δεν έχετε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές για να λειτουργήσετε με αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Όπως από την άλλη πλευρά συμβαίνει με τις δραστηριότητες στο χρηματιστήριο. Ή ακόμη και με επενδυτικά κεφάλαια και άλλα πιο περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα: εντάλματα, πωλήσεις πίστωσης, παράγωγα και άλλα με παρόμοια χαρακτηριστικά.
 8. Εάν μιλάτε για νόμισμα, δεν μπορείτε ποτέ να ξεχάσετε την κατάσταση της γεωγραφικής περιοχής όπου χρησιμοποιείται από τους πολίτες. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο για την κατανόηση των αλλαγών του με άλλα νομίσματα.
 9. Και τέλος, δεν μπορείτε να ξεχάσετε ότι είναι μια επιλογή με μεγάλο κίνδυνο. Ειδικά αν δεν παρέχετε την οικονομική κουλτούρα που χρειάζονται αυτές οι αγορές. Με την πραγματική πιθανότητα ότι η λειτουργία θα πάει στραβά. Οι αλλαγές κατά την ίδια ημέρα μπορεί να είναι πολύ βίαιες. Δεν είναι κατάλληλο για επενδυτές που δεν έχουν υπερβολική εμπειρία σε αυτές τις πολύ ειδικές αγορές.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.