Encarni Arcoya

Umnotho uyinto esithakaselayo kusukela ngesikhathi siqala ukubhekana nempilo. Nokho, asifundi okuningi ngalolu lwazi. Ngalesi sizathu, ngithanda ukusiza abanye baqonde imiqondo yezomnotho futhi nginikeze amaqhinga noma imibono yokuthuthukisa ukonga noma ukuyifeza. Ngingu-Encarni Arcoya futhi ngesikhathi ngifunda iziqu zami, izifundo ze-economics yizona ezazinzima kakhulu kimina ngoba ngangingayiqondi kahle imiqondo. Futhi, lapho bekuchazela, yonke into iba sobala. Ezihlokweni zami ngizama ukusebenzisa ulwazi enginalo ukuze izinto ziqondwe kangcono ngangokunokwenzeka futhi yingakho ngithanda ukubhala ngendlela elula ukuze wonke umuntu aqonde imiqondo yezomnotho.