U-Alejandro Vinal

Ngiyazifela ngokutadisha ezomnotho nezezezimali, kangangoba izifundo zami zigcine zihlobene nale mikhakha. Isifiso sami ukufaka isandla ekwabiweni ngokulingana kwezinsizakusebenza, okufanele kube yinto ye-Economics njengeSocial Science.