UClaudi Casal

Bengilokhu ngitshala izimakethe iminyaka, empeleni ngesizathu esisodwa noma esinye umhlaba wokutshalwa kwemali ungithakasele kusukela ngisafunda esikoleni esiphakeme. Zonke lezi zici ngizihlalele njalo ngaphansi kwesipiliyoni, ukutadisha, kanye nokuvuselelwa okuqhubekayo emicimbini. Ayikho into engizifela ngayo njengokukhuluma ngomnotho.