izithakazelo

Ukuqasha isikweletu sekubiza kakhulu: inzalo iyakhuphuka

Sekuvele kuliqiniso ukuthi uma unesibambiso sendlu, uzoyenza ibe semthethweni njengamanje futhi izobiza imali ebiza kakhulu kusuka manje. Izimalimboleko zokubolekwa kwemali zizokhubazeka kusukela manje kuye phambili ngenxa yokwanda kwenzalo eseqalile ukubonakala

Ukubanjiswa kwempahla

Ukubanjiswa kwempahla

Isivumelwano sokubambisa ngempahla uqobo singahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili zama-subrogation; ukuzimela komuntu ngokuzimela nokuzimela ngokweqiniso.

Imali mboleko yesilinganiso esinqunyiwe

Imali mboleko yesilinganiso esinqunyiwe

Uma uhlelo lwakho ukuthenga indlu futhi uyazi ukuthi uzohlala lapho isikhathi eside, lapho-ke kufanele ugxile ekuxhaseni imali mboleko yakho ngenani elinqunyiwe

Izinhlobo zemali mboleko

Lapho uthenga indlu, kufanele sazi izinhlobo ezahlukahlukene zemalimboleko yemakethe esinikeza yona nokuthi kufanele siyicele kanjani