inani elidlulile

Liyini inani elengeziwe?

Umusa ngokuyisisekelo ukwanda kwenani lento, ikakhulukazi ingcebo noma utshalomali ezimakethe zezezimali

Intela yesikhwama sokutshala imali

Intela yesikhwama sokutshala imali

Njengoba ukwazi ukubona, izimali ezihlanganyelanayo zisuselwa ezimisweni eziyisisekelo futhi zinikeza ukufinyelela okulula nokuqeqeshiwe ezinhlotsheni ezahlukahlukene zempahla.

uphoqelekile ukumemezela

Ngubani ophoqelekile ukumemezela

Abasebenzi, abahola impesheni noma uhlobo oluthile lomsebenzi ohlobene nemali engenayo ngaphakathi ezweni babophezelekile ukukhokha intela yemali engenayo

I-VAT eYurophu

Sonke siyayikhokha i-VAT eYurophu, noma ngabe amaphesenti kuphela aguqukayo nendlela izwe ngalinye e-European Union eliyithola ngayo.

Imigqa ye-IRPF

Sikutshela ukuthi iziqeshana zentela engenayo zisebenza kanjani nokuthi yini okufanele uyikhokhe ngokususelwa kwimali oyiholayo ucabangela itafula lentela yengeniso ka-2017.

iyenza ibe semthethweni

Yini i-legitima?

Okusemthethweni yingxenye yefa umuntu owenza iwili angakwazi ukuyilahla ngokukhululeka kepha kufanele yabelwe izindlalifa eziyimpoqo.