Intela ekhokhelwa ifa intela yefa

Intela yefa

Ngenxa yokungazi, abantu abaningi bathuthumela ukuzwa nje noma ukubona igama elithi "izintela." Kujwayelekile ukukhokha intela cishe ...