Jordi Guillamón

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, tôi đã cống hiến sự nghiệp của mình cho việc phân tích xu hướng thị trường và tư vấn về chiến lược đầu tư. Trọng tâm của tôi là tính bền vững và đổi mới tài chính, luôn tìm kiếm những cơ hội mới nổi. Tôi đã đóng góp cho một số ấn phẩm nổi tiếng, đưa ra những quan điểm sắc bén và dự báo chính xác. Niềm đam mê giáo dục tài chính đã thôi thúc tôi tham gia các hội nghị và hội thảo, cam kết chia sẻ kiến ​​thức giúp trao quyền cho các cá nhân và công ty đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.