Chỉ số thị trường chứng khoán là gì?

Khi bắt đầu đào tạo về đầu tư, chúng ta có thể có thiên hướng ưu tiên một loại tài sản cụ thể. Có thể là chúng ta thích đầu tư vào cổ phiếu, bằng tiền tệ, nguyên liệu thô, tiền điện tử... hoặc bằng chỉ số. Cái sau là những cái điển hình mà chúng ta có thể quan sát được trong tin tức, có thể hướng dẫn chúng ta về cách tài sản từ các lĩnh vực hoặc thị trường khác nhau đang hoạt động. Bạn có tự hỏi chúng được cấu tạo như thế nào và giá của chúng dựa trên cơ sở gì không? Chúng tôi sẽ dành chương trình đào tạo đầu tư này để phân tích sâu các chỉ số để có thể vận hành chúng một cách hiệu quả. 

Chỉ số là gì?

Chỉ số là một nhóm tài sản được sử dụng để theo dõi chuyển động chung của một lĩnh vực cụ thể. Mỗi chỉ số có kiểu thành phần riêng, nhưng theo mặc định, tất cả chúng đều được biểu thị bằng điểm chứ không phải bằng tiền tệ, giống như các loại tài sản khác. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, CFD và ETF. Với những sản phẩm này, chúng ta có thể đầu tư vào các chỉ số mà không cần phải mua tất cả tài sản chứa nó. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều loại chỉ số khác nhau, từ cổ phiếu, nguyên liệu thô hoặc tiền tệ. Và giá trị của các chỉ số này được tính như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài đào tạo về đầu tư chỉ số để tìm hiểu...

Các chỉ số được cấu thành như thế nào?

Như chúng tôi đã đề cập ở đoạn trước, các chỉ số được đo bằng điểm, dao động dựa trên giá của cổ phiếu hoặc tài sản cấu thành nó. Những điểm này giúp chúng ta hình dung diễn biến thị trường và có thể xác định xu hướng. Để đo lường khả năng sinh lời của một chỉ số, chúng ta phải làm như vậy từ điểm cơ sở, tức là mức giá mà chỉ số đó được đưa ra. Những điểm này phụ thuộc vào giá tài sản và có một số cách để tính toán chúng. Hầu hết các chỉ số được tính toán theo hai loại tính toán mà chúng tôi sẽ trình bày bên dưới trong khóa đào tạo đầu tư này. Hãy xem các tính toán là gì:

Chỉ số giá tài sản không trọng số

Các chỉ số được tính toán dựa trên giá tài sản (Chỉ số Trọng số Giá) là những chỉ số phổ biến nhất mà chúng ta có thể quan sát thấy trong quá trình đào tạo đầu tư chỉ số của mình. Các chỉ số này tính toán dựa trên tổng giá của các tài sản tạo nên chỉ số. Tiếp theo, chúng tôi chia kết quả của phép tính này cho tổng số tài sản trong chỉ mục, tức là trung bình số học dựa trên giá cả. Loại chỉ số này mang lại nhiều trọng số hơn cho những tài sản có giá cao hơn. Do đó, những tài sản có giá cao hơn có thể khiến chỉ số tăng trưởng ngay cả khi các tài sản khác trong chỉ số lần lượt mất giá trị. Hãy đưa ra một ví dụ thực tế về việc tạo chỉ số Fi để giúp việc đào tạo đầu tư này hiệu quả hơn: 

tab1

Ví dụ về chỉ số dựa trên giá. (Các giá trị của chỉ số Fi là hư cấu để giải thích ví dụ)

Chỉ số Fi được tạo thành từ 5 công ty được đầu tư trong cộng đồng đầu tư của Học viện. Để khám phá giá trị của chỉ số này theo giá, trước tiên chúng ta cộng giá cổ phiếu của các công ty (7+10+9+15+3=44). Tiếp theo, chúng tôi chia số thu được (44) cho số công ty tạo nên chỉ số của chúng tôi (5). Với phép tính này, chúng tôi phát hiện ra giá trị của chỉ số của mình, tương đương với 8.8. Như chúng ta thấy, mã thông báo Superfluid chiếm 34,09% chỉ số, do đó, việc định giá chỉ số sẽ phụ thuộc nhiều vào giá của các mã thông báo cụ thể này. 

Chỉ số trọng số vốn hóa thị trường

Hãy tiếp tục phần đào tạo về đầu tư chỉ số với phép tính được sử dụng nhiều thứ hai để xác định giá trị của một chỉ số. Tính toán thứ hai dựa trên vốn hóa thị trường của các công ty bao gồm nó. Trước hết, giá trị vốn hóa thị trường của một tài sản đạt được bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá hiện tại của cổ phiếu đó. Bằng cách này, chúng ta có thể biết giá trị thị trường của cổ phiếu/tài sản của công ty. Hãy đưa ra một ví dụ khác để giúp bạn hiểu rõ hơn về phần này của khóa đào tạo đầu tư chỉ số:

tab2

Ví dụ về chỉ số tính theo giá trị thị trường. (Giá trị chỉ số BTK là hư cấu để giải thích ví dụ)

Trong ví dụ này, chúng tôi đã tạo chỉ số BTK, tính theo giá trị thị trường. Chỉ số này chủ yếu bao gồm các tài sản trong danh mục đầu tư của beToken Capital. Chúng tôi đã thực hiện các phép tính để tìm ra giá trị vốn hóa thị trường của các tài sản khác nhau, sau đó chúng tôi cộng tất cả giá trị của mã thông báo và nhận được tổng giá trị thị trường của chỉ số. Như chúng ta có thể thấy, trọng số trong trường hợp này khác với trọng số dựa trên giá, vì nó mang lại nhiều trọng số hơn cho những tài sản có giá trị thị trường cao nhất. Ví dụ: Biểu đồ là tài sản có giá cao nhất ($15) nhưng tỷ trọng của nó trong chỉ mục là 5,43%. Mặt khác, giá trị có trọng số cao nhất trong chỉ số, DyDx ($9), là token có giá cao thứ ba trong số năm tài sản nhưng có giá trị thị trường cao nhất trong số tất cả. Vì lý do này, các chuyển động do DyDx thực hiện có thể có ảnh hưởng nhiều hơn đến giá trị của chỉ số so với các chuyển động khác, vì nó chiếm 42% trọng số của chỉ số. 

Chúng ta có thể tìm thấy sự khác biệt gì giữa hai loại chỉ mục này?

Đầu tiên, sự khác biệt chính nằm ở cách tính toán dựa trên từng chỉ số. Trong khi yếu tố đầu tiên mang lại nhiều trọng số hơn cho những tài sản có giá cao nhất, thì yếu tố tiếp theo sẽ cân nhắc giá trị của chúng dựa trên vốn hóa thị trường của những tài sản bao gồm nó. Sự khác biệt giữa các phép tính chỉ số có thể ảnh hưởng đến kết quả của chỉ số do trọng số được đưa ra cho mỗi phép tính. Chúng tôi sẽ làm rõ những khác biệt này dựa trên bảng chỉ số cuối cùng mà chúng tôi đã tạo trong khóa đào tạo đầu tư này: 

tab3

Khả năng sinh lời của chỉ số BTK sau 3 tháng. (Giá trị chỉ số BTK là hư cấu để giải thích ví dụ)

Ban đầu, chỉ số BTK có giá trị thị trường là 276 triệu USD và giá token trung bình là 8.8 USD. Giả sử đã 3 tháng kể từ khi chúng tôi tạo chỉ mục và chúng tôi thấy những con số này. Giá trị thị trường đã giảm xuống còn 272,25 triệu USD, trong khi giá token trung bình đã tăng lên 9,01. Vì vậy, nếu chúng ta đo lường sự thay đổi bằng phép tính trọng số, chúng ta sẽ lỗ 1,36% (có nghĩa là tổng giá trị thị trường của chỉ số giảm). Mặt khác, nếu chúng ta không áp dụng trọng số và dựa vào mức trung bình số học của giá, chỉ số sẽ tăng 2,39% (đề cập đến mức tăng trung bình của giá mã thông báo). Do đó, kết quả như chúng ta đã thấy có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào cách tính giá trị của chỉ số. 

Các chỉ số phổ biến nhất trên toàn cầu là gì?

Như chúng tôi đã đề cập khi bắt đầu khóa đào tạo về đầu tư chỉ số này, chúng ta có thể tìm thấy các loại chỉ số khác nhau, trong đó chúng tôi sẽ giải thích những loại chỉ số phổ biến nhất dưới đây: 

Chỉ số thị trường chứng khoán

Chỉ số thị trường chứng khoán là những chỉ số được tạo thành từ một rổ cổ phiếu từ một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Như chúng tôi đã giải thích, giá trị của nó chủ yếu được tính theo giá trị vốn hóa thị trường (như S&P 500 hoặc IBEX-35) hoặc bằng cách áp dụng mức giá trung bình số học (như Dow Jones Industrial). Và cái nào phổ biến nhất ở mỗi khu vực trên thế giới?

Mỹ

Các chỉ số phổ biến nhất ở Mỹ là của Hoa Kỳ. Từ khu vực Bắc Mỹ, chúng ta có thể làm nổi bật Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (khu vực công nghiệp/DJIA), S&P 500 (500 công ty tốt nhất nước Mỹ/SPX), Nasdaq 100 (ngành công nghệ/NĐX) hoặc Russell 2000 (cổ phiếu vốn hóa nhỏ/RÚT). Tất nhiên, Bắc Mỹ không chỉ có Hoa Kỳ (như họ thường tin...), vì chúng ta cũng có thể thấy TSX (Canada/TSX). Họ cũng có chỉ số VIX nổi tiếng (VIX), được biết đến rộng rãi trong thế giới đầu tư với tên gọi chỉ số sợ hãi. Chỉ số này đo lường mức độ biến động của S&P 500 và thường liên quan đến tâm lý trên thị trường tài chính.  

 

Ở khu vực Nam Mỹ, nó chứa các chỉ số bao gồm các công ty chủ yếu tiếp xúc với nguyên liệu thô. Các chỉ số phổ biến nhất ở khu vực Nam Mỹ là ICAP (Colombia/ICAP), Bovespa (Brazil/IBOV), S&P IPSA (Chile/SP_IPSA) S&P Merval (Argentina/IAR), S&P BMV (Mexico/ME) hoặc S&P BVL (Peru/SPBLPGPT). 

 

Châu Á và Châu Đại Dương

Trong khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, các chỉ số phổ biến nhất ở các khu vực đó là các chỉ số như Hang Seng (Hồng Kông/HK50), chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản/NKY), Kospi (Hàn Quốc/KOSPI), CSI 300 (Trung Quốc/000300), Nifty 50 (Ấn Độ/TIỆN LỢI) hoặc ASX 200 (Úc/ASX200). 

 

Chỉ số tiền tệ

Chỉ số tiền tệ được thiết kế để đo lường sự thay đổi giá trị của tiền tệ. Điều này được thực hiện bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) là chỉ số tiền tệ phổ biến nhất và được giao dịch nhiều nhất. Chúng tôi cũng có thể làm nổi bật đồng euro (EXY), của đồng bảng Anh (BXY), của đồng franc Thụy Sĩ (SXY), của đồng Yên Nhật (JXY), của đồng đô la Canada (CXY), của đồng đô la Úc (AXY) hoặc của đồng đô la New Zealand (ZXY). 

 

Chỉ số hàng hóa

Và để hoàn thành khóa đào tạo về đầu tư vào chỉ số này, chúng ta cũng có thể tìm thấy các chỉ số của ngành nguyên liệu thô. Một trong những chỉ số dựa trên hàng hóa nổi bật nhất là Chỉ số Hàng hóa S&P Goldman Sachs (SPGSCI), được đưa ra vào năm 1991. Đây là chỉ số tham chiếu cho nguyên liệu thô vì nó được tạo thành từ nhiều loại nguyên liệu thô từ các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể tìm thấy hàng tá chỉ số khác từ các tổ chức khác nhau (BNP, DJ, NQ hoặc SGI), nhưng chỉ số của Goldman Sachs là đa dạng nhất trong số đó. 

đồ thị1

Những sự kiện quan trọng nhất mà S&P GSCI đã trải qua. Nguồn: SP Global.

Kết luận từ khóa đào tạo đầu tư chỉ số này

Sau khi đánh giá tốt về chỉ số là gì, chúng tôi đã tìm hiểu chúng là gì, giá trị của chúng được tính như thế nào và các loại chỉ mục khác nhau mà chúng tôi có thể tìm thấy. Một trong những điểm nổi bật của nó là sự dễ dàng mà nó mang lại cho chúng ta khi có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản trong cùng một lĩnh vực mà không cần phải trực tiếp mua tất cả chúng. Vì điểm yếu, chúng ta có thể nêu bật hai loại tính toán để định giá các chỉ số, vì trong một số trường hợp nhất định, khi một chỉ số tiếp xúc nhiều với một số tài sản, nó có thể độc quyền chuyển động của các chỉ số nói trên. Đổi lại, chúng tôi đã hình dung các chỉ số chính của các khu vực trên thế giới cùng với các chỉ số tiền tệ để đo lường sức mạnh của các nền kinh tế chính trên toàn cầu. Và để hoàn thành khóa đào tạo đầu tư này, hãy luôn nhớ rằng các chỉ số không đặt giá trị bằng tiền tệ, chúng làm như vậy dựa trên cơ sở cố định và tính bằng điểm. 

Liên minh Châu Âu

Ở lục địa già, chúng tôi cũng có cơ hội đầu tư vào chỉ số. Phổ biến nhất là Dax 30 (Đức/DAX), Ibex-35 (Tây Ban Nha/IBC), CAC 40 (Pháp/CAC40), FTSE MIB (Ý/FTSEMIB), AEX (Hà Lan/AEX) hoặc Stoxx 600 (Châu Âu/SXXP). Trước đây chúng ta có thể bao gồm FTSE 100 (Vương quốc Anh/FTSE100), mặc dù họ không còn là thành viên của Liên minh Châu Âu. 

 

Châu Á và Châu Đại Dương

Trong khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, các chỉ số phổ biến nhất ở các khu vực đó là các chỉ số như Hang Seng (Hồng Kông/HK50), chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản/NKY), Kospi (Hàn Quốc/KOSPI), CSI 300 (Trung Quốc/000300), Nifty 50 (Ấn Độ/TIỆN LỢI) hoặc ASX 200 (Úc/ASX200). 

 

Chỉ số tiền tệ

Chỉ số tiền tệ được thiết kế để đo lường sự thay đổi giá trị của tiền tệ. Điều này được thực hiện bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) là chỉ số tiền tệ phổ biến nhất và được giao dịch nhiều nhất. Chúng tôi cũng có thể làm nổi bật đồng euro (EXY), của đồng bảng Anh (BXY), của đồng franc Thụy Sĩ (SXY), của đồng Yên Nhật (JXY), của đồng đô la Canada (CXY), của đồng đô la Úc (AXY) hoặc của đồng đô la New Zealand (ZXY). 

 

Chỉ số hàng hóa

Và để hoàn thành khóa đào tạo về đầu tư vào chỉ số này, chúng ta cũng có thể tìm thấy các chỉ số của ngành nguyên liệu thô. Một trong những chỉ số dựa trên hàng hóa nổi bật nhất là Chỉ số Hàng hóa S&P Goldman Sachs (SPGSCI), được đưa ra vào năm 1991. Đây là chỉ số tham chiếu cho nguyên liệu thô vì nó được tạo thành từ nhiều loại nguyên liệu thô từ các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể tìm thấy hàng tá chỉ số khác từ các tổ chức khác nhau (BNP, DJ, NQ hoặc SGI), nhưng chỉ số của Goldman Sachs là đa dạng nhất trong số đó. 

đồ thị1

Những sự kiện quan trọng nhất mà S&P GSCI đã trải qua. Nguồn: SP Global.

Kết luận từ khóa đào tạo đầu tư chỉ số này

Sau khi đánh giá tốt về chỉ số là gì, chúng tôi đã tìm hiểu chúng là gì, giá trị của chúng được tính như thế nào và các loại chỉ mục khác nhau mà chúng tôi có thể tìm thấy. Một trong những điểm nổi bật của nó là sự dễ dàng mà nó mang lại cho chúng ta khi có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản trong cùng một lĩnh vực mà không cần phải trực tiếp mua tất cả chúng. Vì điểm yếu, chúng ta có thể nêu bật hai loại tính toán để định giá các chỉ số, vì trong một số trường hợp nhất định, khi một chỉ số tiếp xúc nhiều với một số tài sản, nó có thể độc quyền chuyển động của các chỉ số nói trên. Đổi lại, chúng tôi đã hình dung các chỉ số chính của các khu vực trên thế giới cùng với các chỉ số tiền tệ để đo lường sức mạnh của các nền kinh tế chính trên toàn cầu. Và để hoàn thành khóa đào tạo đầu tư này, hãy luôn nhớ rằng các chỉ số không đặt giá trị bằng tiền tệ, chúng làm như vậy dựa trên cơ sở cố định và tính bằng điểm. 


Để lại bình luận của bạn

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng *

*

*

  1. Chịu trách nhiệm về dữ liệu: Miguel Ángel Gatón
  2. Mục đích của dữ liệu: Kiểm soát SPAM, quản lý bình luận.
  3. Hợp pháp: Sự đồng ý của bạn
  4. Truyền thông dữ liệu: Dữ liệu sẽ không được thông báo cho các bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ pháp lý.
  5. Lưu trữ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu do Occentus Networks (EU) lưu trữ
  6. Quyền: Bất cứ lúc nào bạn có thể giới hạn, khôi phục và xóa thông tin của mình.