реклама
матеріальні необоротні активи та їх характеристика

Інмобілізований матеріал

Основні матеріальні активи складаються з усіх тих продуктивних частин компанії, які підтримуються протягом більш тривалого періоду...