Alejandro Vinal

Masigasig ako sa pag-aaral ng ekonomiya at pananalapi, kung kaya't ang aking pag-aaral ay natapos na nauugnay sa mga larangang ito. Ang aking hangarin ay magbigay ng kontribusyon sa isang mas pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan, na dapat maging layunin ng Ekonomiks bilang Agham Panlipunan.