ซูซานา มาเรีย เออร์บาโน มาเตโอส

อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ธุรกิจสาขาการตลาดการประชาสัมพันธ์และการตลาดนักเขียนมืออาชีพที่หมกมุ่นอยู่กับโลกของข่าวสารในทุกด้านตั้งแต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปจนถึงความอยากรู้อยากเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Forex สกุลเงินตลาดหุ้นการลงทุนและข่าวสารใน เงินทุน แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชื่นชอบตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนผสมดั้งเดิมเพื่อรับและส่งมอบข่าวสารและคำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่านทางการเงิน