Jose Recio

ฉันหลงใหลในข้อมูลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการถ่ายโอนข้อมูลของฉันไปยังผู้คนเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการเงินได้ดีขึ้น แน่นอนว่าด้วยความเป็นกลางและความเป็นอิสระมันจะขาดอะไรไปมากกว่านี้