Claudi Casals

นับตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา ความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินดึงดูดความสนใจของฉัน ฉันรู้สึกทึ่งกับการที่รูปแบบทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั่วโลก และการลงทุนที่ชาญฉลาดสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างไร เมื่อเวลาผ่านไป ความอยากรู้อยากเห็นนี้ได้กลายมาเป็นอาชีพที่อุทิศให้กับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันได้ลงทุนในตลาดเป็นการส่วนตัว เรียนรู้ที่จะจัดการกับความซับซ้อนด้วยความอดทนและกลยุทธ์ ฉันได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของการขึ้น ๆ ลง ๆ ของตลาด และประสบการณ์แต่ละครั้งถือเป็นบทเรียนอันมีค่าที่ทำให้ฉันเข้าใจโลกการเงินมากขึ้น แนวทางของฉันเป็นแบบองค์รวมมาโดยตลอด ฉันไม่เพียงพึ่งพาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการสังเกตแนวโน้มปัจจุบันและประวัติทางการเงินอย่างพิถีพิถันด้วย การอัปเดตการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉัน และฉันอุทิศเวลาส่วนสำคัญให้กับการศึกษาต่อเนื่องและการวิเคราะห์เชิงลึกของตลาด

Claudi Casals ได้เขียน 130 บทความตั้งแต่เดือนเมษายน 2019