சுசானா மரியா அர்பனோ மேடியோஸ்

வணிக அறிவியல் டிப்ளோமா, சந்தைப்படுத்தல், விளம்பரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் கிளையில், தொழில்முறை எழுத்தாளர், செய்தி உலகில் மூழ்கி, புதிய தொழில்நுட்பங்கள் முதல் ஆர்வங்கள் வரை அனைத்து துறைகளிலும், நிதி, அந்நிய செலாவணி, நாணயங்கள், பங்குச் சந்தை, முதலீடுகள் மற்றும் செய்திகளில் நிபுணர் நிதி, ஆனால் முக்கியமாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளின் காதலன், நிதி வாசகர்களுக்கு சிறந்த செய்தி மற்றும் ஆலோசனையைப் பெறுவதற்கும் வழங்குவதற்கும் ஒரு ஆதிகால கலவை.