värden under en euro

Värdepappershandel under en euro

På den spanska aktiemarknaden finns det en bred representation av värdepapper som handlas under euron. Vill du veta vad de ska bedriva med dem?

Inträdet till aktiemarknaden är viktigt för att göra verksamheten lönsam

Vid vilken tidpunkt ska du bli offentlig?

Att gå på aktiemarknaden kommer att vara det mest känsliga ögonblicket för investeringen, och det som avgör framgången för verksamheten, eller tvärtom en riskfaktor.

Ibexs beteende blir värre än andra väskor i världen

Vad händer med Ibex-35?

Stenbocken är ett av de aktieindex som har den sämsta utvecklingen i början av 2016, inom en baisseartad kontext

7 januari faller aktiemarknaderna i Kina

Vad hände med Kina

Den förlust som har upplevts på världsmarknaderna beror på att Kina är en av de största konsumenterna i de flesta länder

Jag säljer alla mina Endesa-aktier

Mitt förtroende för Endesa har försvunnit på grund av försäljningen av de latinamerikanska tillgångarna och de två extraordinära utdelningarna (en av dem med skuld)

Tobinskatten är ett hot mot Spanien

Tobinskatten är ett stort hot mot Spanien om den inte tillämpas på europeisk nivå eftersom verksamheten kommer att migrera till den engelska staden.