Alexander Vinal

Jag brinner för studier av ekonomi och ekonomi, så mycket att mina studier har slutat relateras till dessa områden. Min ambition är att bidra till en mer rättvis fördelning av resurser, vilket bör vara föremål för ekonomi som samhällsvetenskap.