i veçantë

Kredi ndërmjet individëve: si janë dhe çfarë financojnë?

Teknologjitë e reja kanë arritur sektorin e financimit privat me një rëndësi të veçantë. Përmes platformave dixhitale ku Kreditë ndërmjet individëve janë një lloj financimi që nuk vjen nga një bankë ose një institucion financiar, por nga një person si ju

Inversiones

Kredi për të shmangur investimet e këqija

Investitorët shumë shpesh duhet të heqin aksionet e tyre ose aksionet e tyre për të trajtuar problemet e tyre të likuiditetit. Po Kreditë për investime kanë për qëllim investitorët të cilët duhet të heqin aksionet e tyre

kreditë

Kreditë do të jenë më të shtrenjta në 2019

Vendimi nga Banka Qendrore Evropiane (BQE) për të rritur normën e interesit nga viti 2019 do të jetë një pengesë për përdoruesit të cilët Vendimi nga Banka Qendrore Evropiane për të rritur normën e interesit do të ndikojë në koston e kredive

investim

Kredi për investime: më shumë sesa financim

Investitorët shumë shpesh duhet të heqin aksionet e tyre ose aksionet e fondeve për t'u marrë me problemet e tyre të likuiditetit. Po Në një përpjekje të subjekteve bankare për të hapur këtë produkt financiar aq të përpiktë për nevojat e tjera të investimeve

crowdlending

Çfarë është dhënia e njerëzve?

Grumbullimi i shumave është financimi për kompanitë dhe individët që sigurohet nga një grup investitorësh që duan t'i bëjnë operacionet e tyre fitimprurëse.

kredi mikro

Si janë mikrokreditë?

Ne i quajmë mikrokreditë një linjë shumë të vogël financimi që zhvillohet nën konstante shumë të veçanta tregtare dhe që mund të arrihen nga çdo përdorues.

hipotecas

Shpenzimet e hipotekës?

Hipotekat sjellin një sërë shpenzimesh që do ta bëjnë produktin më të shtrenjtë përmes komisioneve, procedurave dhe veprimeve

Diferenca midis kredisë dhe debitit

Diferenca midis kredisë dhe debitit

Të dy llogaritë e kreditit dhe të debitit janë pjesë e jetës sonë të përditshme, dhe me kalimin e kohës, format e pagesës kanë ndryshuar

Vivienda

Investimet në shtëpinë e dytë

Investimi në një shtëpi të dytë mund të jetë një alternativë për interesat tuaja pas aktivizimit të tregut të pasurive të patundshme

Gjithçka që duhet të dini për të kërkuar një kredi për të financuar një master

Kredite për të bërë një master

Kreditë që kanë mundësuar bankat për të mbuluar shpenzimet e përfshira në përfundimin e një masteri. Ofrimi i studentëve se cilat hua mund të kërkoni.

Kreditë e investimeve: një zgjidhje për humbjet në tregun e aksioneve

Kreditë e investimeve: nga çfarë përbëhen ato?

Ju mund të merrni një hua për të investuar në tregun e aksioneve, para se të shisni operacionet tuaja të kapitalit. Ndonjëherë arritja e një linje kredie do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja, me koston e marrjes së disa interesave për kredinë.

politika e kredisë

Çfarë është politika e kredisë?

A duhet të dini se çfarë është politika e kredisë? Zbuloni të gjitha karakteristikat dhe shtypjen e imët të këtij produkti financiar për të shmangur surprizat