Susana Maria Urbano Mateos

Diplomë në Shkencat e Biznesit, në degën e marketingut, publicitetit dhe marketingut, shkrimtar profesionist, i zhytur në botën e lajmeve, në të gjitha fushat, nga teknologjitë e reja tek kuriozitetet, specialist në financë, Forex, valuta, tregun e aksioneve, investimet dhe lajmet në fondet, por kryesisht një dashnor i tregjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, një përzierje fillestare për të marrë dhe shpërndarë lajmet dhe këshillat më të mira për lexuesit financiarë.